Szemrád Nándor írásai

Új világrend – hová is tartunk?

2021. március 22. 02:38 - Szemrád Nándor

Hatalmas LCD-tévék és a tömegtájékoztatás egyéb konstrukciói, számítógépek és rádiók adnak hírt arról, hogy mi történik a világban, milyen a divat, hogyan kell fogadni ezt vagy azt a politikai döntést. Csak kevesen látják azonban, hogy ez egy gigászi programozás része. Nem igazán az emberi fejlődést szolgáló célok irányítják vezetőinket, politikusainkat és a média szakembereit. Nekem néha olyannak tűnik mindez, mintha el akarnák venni az emberek akaratát, és egyáltalán nem figyelnének arra, hogy valójában mit is akarnak a Földön létező tömegek. A szuverenitást és az egyéni szabadságot ma már kevesen mondhatják magukénak – de olyan, mintha egyesek már nem is ismernék ezeknek a fogalmaknak a valódi jelentését. Az emberi fajtól nem nehéz elvenni tehát azt, amit lassan szinte teljesen el is felejt. Nehéz szabadon gondolkodni annak, akit mindenfelől determinálnak és próbálnak irányítani.
Sajnos a Földön az irányítók és szabadkőművesek mögötti erők egyfajta kaptártudatot akarnak megvalósítani, itt aztán mindenkinek meglenne a helye – de aki ellene van a társadalmi rendnek, vagy az irányítók szerint nem megfelelő, azt persze kiiktatnák igen hamar! Azt kellene észre vennünk, hogy ez a fenn említett kaptártudat az elmúlt néhány évszázad óta – de különösen az utóbbi 20-30 évben – szinte felgyorsulva érkezik hozzánk, emberekhez. Mintha mindenki felfelé nézne és várná az ukázt egy olyan hatalomtól, amely fölött aztán megint van valami, és aztán megint valami, s így tovább egészen a legfőbb néhány irányító hatalomig. Egymáson élősködnek az emberek, és ez a hatalmas rovartudat eredménye, amelybem szolgásítani akarják az emberi fajt. Miért kell determinálni, hogy miről mit gondoljanak, hogy mi legyen a véleménye ebben vagy abban a kérdésben? Az ember olyan lény, amely bár pár évtizedet él, mégsem hasonlítható a reptiliánokhoz vagy a szintén rovartudatban élő szürkékhez és hibridekhez, akik itt járkálnak közöttünk. Minden jóravaló emberlélek kapcsolatba kerülhetne az atyai világokkal, a legmagasabb rendű szeretettel, és ha mindezekhez felnőne, akkor mindenen átívelő empátia jelenne meg, amely könnyen spirituális ébredéshez vezetne.
Az ébredésre még visszatérünk, de nézzünk szét inkább a valóságban, s ne csak az én álomképzelgéseimet vessük papírra! A fölébredés ellen tesz a gyógyszeripar is, amely most már elképesztő brutalitással és szenvtelenséggel tör be a reklámokba, a hétköznapokba és az emberi tudat különböző dimenzióiba. Antidepresszánsok, fájdalomcsillapítók, pirulák és semmit nem érő, de jól reklámozott gyógyszerek milliárdokat hoznak a különböző gyógyszeripari trösztöknek. (Persze a valóban valamit érő antibiotikumok nem kaphatók recept nélkül, és nem is reklámozzák őket.) A másik hatalmas probléma, amely a Földön káoszt és tragédiát okoz: a bűnözés, a politika és a vallás összefonódása. Nem kell gyíkokban hinni vagy tudni róluk, de egy okos ember akkor is látja, hogy egy kolosszális és az embereket megalázó hatalom kezd elterebélyesedni az egész világon. Csak egyvalamit említenék, ha már ezt a témát érintjük: a Vatikánról mindenki hallott, állam az államban, hiszen Róma területén belül Olaszországban van – mégsem Olaszország. A katolikus egyház legnagyobbjai vezetik és irányítják ezt az államot, de sajnos a maffia pénzei is itt mosódnak tisztára, illetve köztudomású, hogy nagyon összefonódik a Vatikán hatalma a piszkos pénzekkel. Jól meg van ez csinálva – de persze tisztelet a kivételnek, mert nem a hithű papokat, nem a valódi és jólelkű egyházatyákat bírálom most. Ismerjük a mondást, akinek nem inge…
A drogok is óriási problémát jelentenek a jelenkorban. Néhány kutatótól olvastam, kik Dél-Amerikában folytattak vizsgálatokat, hogy egyes drogfüggő szülők gyermekei más agymintájúnak tűntek. Elveszett belőlük az empátia, és sokan közülük felnőttként kényszeredetten érdeklődtek a gyermekpornó iránt. Az alkoholizmusról már nem is beszélek, hiszen sok okkult kutató hiszi, hogy a szeszes italok fogyasztói gyakran rájuk ragadt entitásokat látnak el energiával az éteri síkon azzal, hogy állandóan isznak. Olyan ez a világ, mintha valami, az emberek energiáiból élősködő erő próbálná visszanyomni az emberi tudatot egy olyan szintre, amelyen már könnyen irányítható.
Térjünk vissza a felébredésre! Említettem az emberben levő isteni hatalmat, ez mindenkinek a rendelkezésére állna – ha tudna róla. Az embert irányító erők pontosan ezért gyűlölik az embert, ezért érdekük, hogy ne tudjon róla, hogy összeköttetésben áll a magasabb világokkal, és ha lehet, vissza akarják fejleszteni olyan szintre, hogy már soha ne ébredjen rá a szellemi kapcsolatára, és ne tudjon szabadulni. Vízióimban felrémlik annak a képe, mikor ellenőrzött utcákon robotrendőrök fogják irányítani az embereket, és akiben még pislákol valami önálló akarat, az sem mehet bárhová! Meg lesz határozva, ki kivel találkozhat, s egy kártya lesz minden embernél, rajta a vércsoportja, anyagi javai, neve és egy szám, ami ő maga, mert efelé tartunk! A robottechnológia nem arra lesz jó, hogy csökkenjen a munkaidő, és jól érezzük magunkat, hanem egy embert gyűlölő és a szabadságot az embertől elvenni akaró hatalom eszköze arra, hogy a legbrutálisabb rabságot valósítsa meg, lebutítson néhány milliárd embert, és uralkodjon rajta.
Addig persze sok száz millió ember el fog pusztulni, hiszen nem lesz mindenkire szükség, járványok, háborúk, katasztrófák gondoskodnak majd erről. Az ember nem figyel rá, hogy fejlessze spirituális képességeit – márpedig ha erre nem figyel, előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, hogy már nem is fogja tudni fejleszteni, és végleg eltűnik a híd az emberi szellem és a személyiség között. Az embert irányító lényeknek nincsen kapcsolata az atyával és a fény rendszereivel. Hiába élnek évezredekig vagy még tovább, ők nem rendelkeznek ezzel. Ez az egy kapcsolat menthetné meg az embert a végső pusztulástól, no meg attól, hogy programozzák, automatizálják és mindenféle vegyszerrel beoltsák arra hivatkozva, hogy erre szüksége van. Sajnos az ember nehezen ébred öntudatra, és sokan nem képesek egészen a halálukig valódi énjüket megélni. Tétován kóvályognak, s mindez folytatódik a következő inkarnációban is, cél nélküli lények milliószámra élnek ezen a bolygón, és az embert uralni akaró hatalom hatalmas tudása és erőszakossága sajnos börtönné akarja változtatni ezt a bolygót. Csak a felébredés menthet meg mindenkit attól, hogy végérvényesen eltűnjön egy faj, illetve mind tudatilag, mind genetikailag átalakuljon, és dermesztően hideg lelkű pokoli lények rabszolgájává váljon.
A felébredés persze – ahogyan más írásaimban már közöltem – nem megy egykettőre, hiszen nem jó cselekedetekről vagy imádkozásról van szó. Az embernek saját magának kell belülre figyelnie és a felébredő erők által visszakötnie magát igazi önmagához, ahhoz a szellemi erőhöz, amely valódi identitását képezi. Mert az ember nem az, amivé a reklámok, a média, a degenerált és politikai hazugságokkal telített sajtó varázsolta a jelenkorban. A fragmentálódott lelkek számára feladat, hogy megtalálják egymást, de hangsúlyozom, hogy először mindenki önmagát kell hogy megtalálja! Csak ezután jöhet az összefogás, mert enélkül minden csak anarchia és tébolyult káosz, ami csak az irányítóknak kedvez. A lényeg a legbelső titok és a legerősebb híd feltárása, amely aztán olyan önmagunkba vetett hitté alakul, hogy akinek ez a birtokában van, azt már lehetetlen eltántorítani útjától. Aki megtalálja az útját, azt már nem lehet béklyózni és manipulálni, s az akadályok végleg eltűnnek közte és a szellem között. Ez az utolsó reménysugár, mert enélkül az emberi faj elveszett.

Szólj hozzá!

Pandémia, bevándorlók és hazugságok

2021. január 20. 18:13 - Szemrád Nándor

Egy nagyon régi kliensemtől hallottam a következőket a bevándorlásról és a németországi vírushelyzetről. (Egyébként ez a hölgy magyar származású, és Hamburgban él.) A németek ugyanúgy őrült módon félnek az egésztől, de van ott is egy réteg, amelyik szkeptikus – és persze vannak a vakcinaellenesek.

De kezdjük a Németországban komoly problémát okozó bevándorlással. Az említett hölgy egy iskolában szíriai, iraki és kurd bevándorlókat tanít. A német kormány akkor ad segélyt, ha az idegenek elvégeznek tanfolyamot, amely német nyelvleckéből és néhány általános európai diszciplínából áll. Érdekes helyzet, hogy az osztály fele általában agresszív és durva, nemcsak egymással, hanem a tanárral is brutálisan bánik. Nemegyszer sértegeti az oktatót, vagy pökhendi módon megalázza. A problémát azonban az jelenti, hogy semmiféle járványügyi igazolás nincs a bevándorlóknál, és nemcsak az iskolában nem kérik tőlük, hanem kliensem szerint a metrón sem. Munkába menet a hamburgi metrón tömegével lát olyan bevándorlókat, akik mintha a repülőtérről jönnének (rájuk nem vonatkozik semmi? Vagy ők biztosan egyáltalán nem betegek?), és éppen most érkeztek volna keletről. Érdekes dolog ez a járvány és ez a repülési tilalom, mert úgy látszik, egyesek bármit megtehetnek, mert semmi felelősségük nincs az esetleges problémák miatt. Hamburgi kliensemet az is idegesíti, hogy soha egyetlen európai televízióban nem adnak igazi felvilágosítást, hogy a menekülttáborokban hány százalék az esetleges korona vírus fertőzött. Így arra lehet következtetni, hogy a politika és a tudomány emberei egész Európában csak gazdasági és politikai érdekeknek megfelelő nyilatkozatokat adnak ki a pandémiáról. Véleményem szerint Merkel és az unió többi gazdasági irányítója akkor ad pénzt a szlovák, a cseh vagy a magyar kormánynak, ha eme országok politikai vezetői nyafognak a vírus miatt. Olyan ez, mint egy játék, csak gigászi hazugságok is vannak benne, melyeket eltúlzott és hazug statisztikai adatok támasztanak alá.

A hölgy azt is elmondta nekem, hogy a szlovákiai helyzet igen aggasztó. Nemrég járt Szlovákiában, mert szülei ott élő magyarok. Nem minden úgy van, ahogy állítják a hírekben és a média berkein belül. A szlovák vezetőket sokan az országban aljas fasisztáknak tartják, mert a vasszigort bevezették. Pozsonyban nemrég volt egy tüntetés, ahol közel ötszáz fiatal megrohamozta a kormányépületet, majd pedig törtek-zúztak. A forgatókönyv ugyanaz, mint mindig; a rendőrség vízágyúkat vetett be, és akiket elfogtak, le is tartoztatták.

Európa-szerte egyre több embernek kezd elege lenni az egészből, mert bár valóban létezik vírus, de egyértelműen a média és politika félelemkeltése nagyítja fel az egészet, és ez lassan háborús helyzet kialakulásához vezet. Nem elég a bevándorlás meg a klímaösszeomlás, most még jön a betegség és a vakcina is.

Az is gyanús, hogy miért akarják ennyire egységesen az oltásokat bevezetni, mikor kimutatható, hogy játszanak az áldozatok létszámát illetően. Nem valószínű, hogy objektív adatokat közölnek, főképpen ha öregekről van szó, hiszen nehéz megmondani, hogy egy legyengült szervezet milyen kórságban hal meg, ha annak eljön az ideje. Akkor sem lenne joga a kormányoknak ilyen adatok megjelentetéséhez meg ilyen mértékű félelemkeltéshez, ha ez pestisjárvány volna. Azt kellene megérteni, hogy minden embernek joga van bármikor járni-kelni az utcán, és nem az átlag polgár tehet a járványról. Ha nem élnénk hazugságokban, és az embereket a vallás meg a tudomány nem akadályozná a spirituális fejlődésben, már régen nem volnának halálos betegségek vagy járványok! Az emberi életkor kitolódna, és sok lélek megválaszthatná, mikor és hogyan hagyja el ezt az árnyékvilágot.

Tény persze az is, hogy amíg nincs összefogás, és az ember otthon ül, és a televíziót nézi és félelemtől retteg, addig nem valósulhat meg a valódi átlényegülés. Amíg esszük a génmódosított élelmiszert, és szellemileg nem akarunk emelkedni, csak a napisajtó meg a vallás állásfoglalására hagyatkozunk, no meg a tudomány elméleteit szajkózzuk, nem várhatunk áttörést. Vigyáznunk kellene, mert ha túl későn ébredünk, egyszer csak már nem bírunk felkelni!

Szólj hozzá!

Tények és fikciók

2020. november 20. 21:04 - Szemrád Nándor

Induljunk ki abból, hogy a földi létezés, a jelenkor politikai elvei a társadalom és a kultúra alapaxiómái tévesek és hazugok. Nem tudom, hogy mások miért nem látják, amit én, de nem akarok ítélkezni senki fölött. Az egész hidegháborús szembenállás, a 60-as évektől a keleti blokk bukásáig tartó nyugat–keleti ellenségeskedés egy fedősztori volt. Egy közös, nagyhatalmak általi globális Hold-projekt megvalósulását volt hivatva takarni.
De már nem akarok ismételni, és ne is égi kísérőnkkel foglalkozzunk. Rengeteg minden utal arra, hogy valami nem stimmel bolygónkon, és nem igazán a megfelelő mederben folynak a dolgok. A 2015-ben elindult bevándorlás csak egy a sok idióta és emberpusztító elképzelés közül, amelyek kiverik a biztosítékot érzékeny személyeknél. A nagy nyugati demokráciák egy vírusra való tekintettel olyan intézkedéseket hoznak, amilyenek csak háborúban vagy bombázott nagyvárosokban válhatnának realitássá. Én elhiszem, hogy sokan meghaltak már koronavírusban. Azt is elhiszem, hogy fiatalok és egészségesnek tűnő emberek is vannak az elhunytak között. De van néhány logikai „bukfenc” a betegség körül. Sok olyan ember hagyta el koronavírus okából ezt a földi síkot, ki 3-6 hónapon belül amúgy is meghalt volna egyéb súlyos betegségben vagy végelgyengülésben. Nem akarok a statisztikusokkal meg az orvostársadalommal vitatkozni, de 8. főbűn őket pusztán a koronavírus áldozataihoz sorolni. Aki megivott 12 üveg sört, és utána egy fél deci vodkát még bevállalt, majd összeesett és elájult, az mitől rúgott be? Egy idióta azt állítaná, hogy a vodkától.
Nem érzem becsületesnek a politikusok és a járvány mindent elemésztő erejében hívő orvostársadalom hozzáállását. Hiába szól a statisztika a vírus terjedésének megállíthatatlanságáról, akkor sem lehet kijárási tilalmakkal elejét venni a pandémiának. A másik érdekes kérdés, hogy miért nem lokalizálható és állítható meg valamelyest ez a kór. A Föld maga egy élő entitás – és erre a mai tudomány is kezd rádöbbenni. Van valamilyen öntisztulása. A spanyolnátha iszonyatos betegség volt, és annak idején nem is voltak vakcinák és ellenszérumok. De ha az AIDS-re vagy az ebolára gondolunk, ugyanígy arra a következtetésre juthatunk, hogy nem lehetett konkrét és az emberiséget teljesen elpusztító világjárványként definiálni eme szörnyű kórokat. A Föld mindig tudja, mit kell tennie, ha az emberiséget meg akarja tartani és az életet megóvni! Mi ez a félelem? A televízió, a média állandóan harsogja, hogy milyen veszélynek tesszük ki embertársainknak, hogy nem viselünk maszkot. Állandó stresszben élünk, mióta ez az őrület tart. Van, aki az idős szüleit, van, aki magát és akad olyan, aki gyermekeit félti. Az utcán sétáló katonák rettegést keltenek. Hát persze, nem kell bízni abban, aki nem vesz álarcot, vagy a korlátozások be nem tartásával veszélybe sodorja társait. De kérdezem én mi ez, ha nem egy állandó félelemgerjesztés? A Föld tudja, mit kéne tennie – de ha valakik mindenképpen az emberiség megtizedelését tűzték ki célul, akkor bizony nehéz helyzetbe kerül. Bolygónk irányítói már nem eme planéta akaratával párhuzamosan működnek, és erre az igazságra a koronavírus teszi fel a koronát! Ez az egész járvány egy mesterségesen létrehozott és nem természetes folyamat, amelyet gerjesztenek.

Van ugyan alapja, de az emberi félelem és mások által létrehozott rettegés még fokozza ezt az állapotot. Nem lehet az emberekre fogni a terjedést. Én nem hiszem el, hogy ez megakadályozható, ha valakik konkrétan még gerjesztik és irányítják is a vírus útját és hatásait. Lehet, hogy csökkenni fog egyes földrajzi területeken a megbetegedések száma, ha bezárják az embereket. De ha az irányító erők úgy akarják, fél éven belül újra megjelenik majd egy mutáns válfaja, és a média újabb rettegéssorozatot indít el. Akkor kezdődik minden elölről! Mi lesz a vége? Táborokba kell mennünk vagy oltások sokaságát kell elviselnünk – pusztán azért mert mi vagyunk a felelősek mindezért? Fel kellene ébredni és észrevenni, hogy itt milyen játék folyik. Pénz, hatalom, politika komoly összefonódása mindez, amit szükséges lenne már átlátni, nem csak engedelmeskedni, mint egy álarcos birka a farsangi bálban. Ha nem ébredünk, a hangulat hamarosan olyanná válik, mint egy lágerban, és ez messze űzi a riói karnevál meg a sportesemények valódi ízét és hangulatát, melyektől sajnos búcsút kell vennünk! Tudatosan kellene élnünk, HA ÉLNI AKARUNK.

Szólj hozzá!

Koronavírus és spirituális fejlődés

2020. október 10. 11:36 - Szemrád Nándor

Amit a koronavírussal kapcsolatban az emberek és politikusok képviselnek, az túlmegy minden elviselhető határon. Hamis statisztikákat tesznek közzé, hogy bizonyítsák, milyen elképesztő veszély leselkedik ránk! Márpedig tudomásom van róla, hogy sokan pénzt vagy hivatásbeli elismerést kapnak azért, hogy bizonyítsák, szentesíthető a karantén, és igazak a statisztikák.
Igaz persze, hogy olyanok is vannak, akik valóban jó orvosként és ápolóként utasítgatnak a maszk viselésére és elhiszik, hogy ez egy súlyos járvány. Sajnos az emberi faj nagyon korrumpálható és így nem nehéz szélhámosságra embereket találni, akik bármit bizonyítgathatnak. Nézzünk néhány adatot. Naponta tízezrek halnak meg polgárháborúkban szerte a világon, és legjobb esetben is naponta 20 000 ember hal éhen. Ennek a számnak a töredéke a koronavírusban naponta meghaltak száma az egész világra vetítve 2020 év eleje óta! Egyáltalán nem is biztos, hogy minden „igazolt” coronavírusos valóban az. Ez a járvány az emberiség teljes bezárását és kontrollálását célzó intézkedéssorozat első stációja. Az egész cirkusz valódi célja nem más, mint egy gigászi rabszolgává süllyesztés. A jövőben egy hatalmas hálózaton keresztül kiborgok és robotszondák irányíthatják az embereket és ellenőrzik ténykedésüket. Reptilek, hibridek és irányítok, befolyásolják asztrálvilágon keresztül az emberek álmait és egész világnézetét. Megszűnik az empátia és a szeretet. Mire az akarat nélküli bábu felébred, már késő lesz…
Atlantisz végnapjaiban kezdődött minden, mikor a Niburu átvette az asztrálszféra irányítását. Akkor az említett lények az emberek között járkáltak, semmiféle kozmikus törvény nem tiltotta ezt. A jelenkorban (egyelőre) rejtőzködnek. Álcázzák jelenlétüket, de az bizonyos, hogy képesek emberek tudatát megváltoztatni, és bizony előfordul, hogy egy-egy reptil leél egy földi életet, de olyan képességekkel rendelkezik, hogy emberként érzékeljük. (Egyesek szerint az angol királynő is ilyen, de sok művész és közéleti személyiségről lehet tudni ugyanezt.) Az embereket könnyű becsapni, de valami borzasztóan érződik minden varázslat ellenére. Ha mondjuk egy ezerfős rendezvényen húsznál többen vannak, förtelmes szagot árasztanak, és ezt igen nehéz megakadályozni. Az azonban biztos, hogy ha az emberiség nagy hányada sokáig szájmaszkot visel, bizony a szaglás hatásfoka igen erősen csökkenhet. Így a jövőben bizonyos lények észrevehetetlenül megjelenhetnek közösségekben.

Sok spirituális ember van, kik reménykednek a harmadik szem kinyílásában vagy egyfajta komoly beavatásban. Én is hittem misztikus mesékben, de a helyzet elég reménytelen. Kegyetlen igazság, de nehéz egy emberi genetikával rendelkező lélek számára a harmadik szem kinyílása, mert ezt a dolgot titkos csoportok őrzik.
Valamilyen formában kapcsolódni kell a hibrid vagy repto vérvonalhoz – vagy olyan embernek kell lenni ki, maga is irányító, szabadkőműves, esetleg fekete mágus. Ez utóbbiakat különösen segítik, hiszen a fekete mágia sok embert köt, illetve segít a lelkek szétszakításában és fregmentációjában. Az emberekre rakott negatív energiák megkönnyítik a zűrzavart és a társadalmi káoszt, meg fokozzák a félelem kialakulását. Nem állítom, hogy nem nyílhat meg a harmadik szem egy magasabb rendű misztikus számára, de a titkos társaságok tagjai mindent megtesznek, hogy ez ne legyen így. Más írásaimban említettem, hogy egy-egy terület vagy földrajzi hely energiaszintjének emelkedését is képesek megakadályozni – de emberek és fehér beavatottak ellen is fellépnek, így egy tényleg tisztességes misztikus nagy veszélyben van, ha elkezdi érzékelni az asztrálvilágot. De ez a tény mást is jelent, mert sok millió spirituális kutató vagy ufóhívő ténylegesen hülyének van nézve. Az embereket fejlődésükben gátló hatalom szinte köztörvényes módon ténykedik, amit nem szabad volna tűrnünk…
Talán sokan reménykednek, hogy valamiféle hatalmas spirituális lény beavatkozik, és minden jobb lesz. A probléma csak az, hogy a galaxis tiszta és fényes rendszeréből ideérkezők nem igazán képesek az emberekkel felvenni a kapcsolatot. Olyan ez, mintha egy ember egy hangyával akarna kontaktust teremteni. A magasabb világokból érkezők nem értik, hogy sok millió ember miért nem kérdőjelezi meg, amit a média és politika eléje tesz. Értsük meg, ez nem lázadásra uszítás, de sokkal több tüntetés vagy békés felvonulás kellene – s így talán jobban kontrollálni lehetne a politika és a hazug sajtó által reálisnak mondott koncepciókat. Gyakran egy mozgalom, szervezet vagy egy csoport azért nem képes semillyen átható célt megvalósítani kultúra vagy közélet szintjén, mert ügynökök épülnek be közéjük. A magasabb hatalom azt látja, hogy mindez az emberek hibája, mert nem veszik észre, hogy a mögöttes erő állandóan programozza őket, és így nem figyelnek a részletekre. Az ember csak egy bizonyos szinten tudatos lény. Hiába a számítógépes tudás vagy a komoly történelmi ismeret, esetleg matematikai képletek hatalmas tudása, a mentális manipulálás miatt nem vagyunk képesek belülre figyelni. Nem mindig a család a lényeg, és egy rokon vagy barát elvesztése sem írhatná felül a belső figyelmet… Az sem szempont egy tiszta hatalom elvárása szerint, hogy valaki állandóan megélhetési problémákkal küzd. Ha az emberek nagy többsége naponta két-három órát magával foglalkozna, sokkal jobban felébredne az empátia mások iránt, mint így, hogy állandóan nyavalygunk és sírunk a kétségtelenül létező problémák miatt! A jelenlegi tudatállapot miatt egy igazi tiszta hatalom nem tud mit kezdeni az emberek nagy többségével. Csak az erős hit és keresés és a minden akadály fölött átívelő tisztának lenni akarás segít.

Szólj hozzá!

Néhány újabb igazság

2020. szeptember 18. 08:24 - Szemrád Nándor

Azt, amit a szabadkőművesek csinálnak és tesznek, nagyon kevés ember ismeri – de aki sejti, az sem igazán érti. Az általam irányítóknak tartott csoportok azért tartanak véres állat- és emberáldozatokat, hogy bizonyos tröszt-, és vállalat-, és pénzintézet-vezetők a fizikaiból az asztrálvilágra átfolyó vér segítségével jussanak hozzá anyagi és egzisztenciális emelkedéshez. A fenn említett vezetők egy bizonyos hányada maga is szabadkőműves, vagy ha nem, ilyen támogatók kegyeit élvezi. Véres áldozatokkal tehát a reptileknek adnak energiát, és azok támogatását élvezve az ipar, gazdaság, politika, kultúra, pénz és vallás szintjén hatalmat kapnak!
Sajnos a fenn említett vezetők nem mind a homo sapiens fajhoz tartoznak. Vannak köztük emberek, de vannak úgynevezett hibridek is, kik akár sok száz évet megérhetnek, így nemzedékek hosszú során át képesek befolyásolni egy társadalmat. Nem egy olyan kulturális vagy történelmi személyiség van, aki különböző korszakokban más-más névvel jelent meg, kicsit átalakított személyiséggel, más formátumban játszotta el szerepét. Az átlagember meghal úgy, hogy maximum 80-90 évet él, és így el sem tudja képzelni, hogy egy irányító megjelenhet átalakulva, de ugyanazzal a testtel akár évszázadok múlva is.
Gyakran mondják azt is, hogy az átlagembert nem lehet ösztönökkel befolyásolni. Miért mondjuk mi, összeesküvéselmélet-hívők, hogy a gyíkagy képes az ember negatív manipulálására? Hiszen a reptilagy ösztönökért felelős – hiszen mi, emberek tiszta és fejlett szellemi identitást képviselünk. Hát persze, mi ezt hisszük, de valójában nem ez a helyzet! Egy hirtelen meggazdagodott ember, akinek van három autója, nem nyugszik, míg nem lesz négy. De ugyanez igaz az ingatlankirályokra is: ha van már öt lakás, gyakran nem állunk meg a hatodiknál sem. Meg kell értenünk, hogy bár fizikai-matematikai szinten mindez igazolható, no meg a családra is gondolni kell, de ez akkor is egy primitív ösztön. A sok felesleges bútor, szépítőszer és a gyerekeinknek vett kacat 20%-a is elég volna, hogy egy nagycsaládos ember értelmes és normális gyermekeket adjon a társadalomnak.
Másik fontos és kardinális tényező az emberi agy befolyásolása. A háttérhatalom ennek mestere. Sokan nem sejtik, hogy a jelenkorban Európát elözönlő bevándorlók azért tudják megtenni útjukat, mert az őket ide beengedő politikusok elméjét beprogramozzák. Maguknak az embercsempész csoportoknak is ilyen manipulált emberek alkotják a magvát. Ez egy főbenjáró bűn, mert a harmadik világ ázsiai és afrikai régióiból beáramló, nagyrészt muszlim emberek közül talán a 60% sem tud személyazonosságot igazolni. Az állampolgársághoz pedig talán 10%-uknak sem lehetne joga, hiszen morális családi és társadalmi hátterük egyáltalán nem teszi őket alkalmassá egy tőlük idegen kultúrában való letelepedésre. Ez a liberális befogadási őrület eltorzult agyak szüleménye. Azt gondolom, hogy a fehér és európai embernek nem kéne szégyellnie magát a múltban történt események miatt. A náci emberirtás bűn volt, el kell ismerni, de én azt üzenem minden liberálisnak, hogy megbocsátásból kéne vizsgázni nekik és a más bőrszínűeknek is!

A legborzasztóbb elképzelés azonban a betegségek és járványok szellemi hátterének vizsgálatakor jutott el a tudatomhoz. A különböző vírusokra való hivatkozás jogalapot biztosít arra, hogy az embereket egymástól való távolságra kötelezzék a járműveken, illetve tereken, piacokon és csarnokokban. Mindezen intézkedések okozataképpen megszűnik majd még az a picinyke kapcsolat is, ami eddig volt közöttük. Így aztán nem lesz empátia, szeretet, és lassan de biztosan egy félelemalapú egymástól való eltávolodás lesz úrrá az embereken.
Az irányítók és gyíkok persze nagymesterei az emberi asztrálvilág befolyásolásának is. Éjszaka, amikor a legtöbb ember asztrálteste kilép, egy más dimenzióban próbálják az agy és idegrendszer azon területeit manipulálni, melyek a kilépő asztrál- és étertestekért felelősek. Így aztán hajnalban és reggel, mikor a legtöbb ember felébred, és a lélektestek visszatérnek, furcsa dolgok történnek. A visszahozott emlékképek az agy és az elme tükrén át értelmezhetők, hiszen az emberi idegrendszer felépítettsége csak ezt teszi lehetővé. Igen, ám de ha az emlékképek egy befolyásolt és manipulált szűrőn keresztül érkeznek, minden információ torz és hiteltelen lesz. Ezért nem képes sok ember egy magasabb hatalommal való egység megtapasztalására. Sok ember már találkozott tiszta világok képviselőivel éjszaka a magasabb asztrálvilágban. Reggel azonban kesze-kusza álomképek jelennek meg, és így nem tud magasabb szellemi konklúziókat levonni. Ennek a befolyásolásnak egyetlen célja, hogy az ember ne kapjon valódi üzeneteket tiszta és kozmikus síkokról, és így végleg megszűnjön szellemi kapcsolódása. Így nem tud spirituálisan fejlődni. Az ISTEN szerepét átveszik a reptilek, a szabadkőműves emberek és az irányítók, akik manipulált vallások mögé bújva elveszik azt az utolsó dolgot, ami még a szabadságot biztosítaná: a HITET.
Végezetül a legnagyobb hazugságra hívnám fel a figyelmet, amit még terjesztenek az itteni „istenek”. A Lyra vagy Lant csillagkép tudása és szellemi háttere a Földön ma jelen levő küldöttek által szerephez tudna jutni. Mégsem tud bolygónkon megjelenni ez a szellemi érték, mert a PARAZITA GONDOLKODÁS csakis az anyag hatalmát teszi az emberi faj számára elsődlegessé. Úgy interpretálják az irányítók a lanti szellemet, mint egy idegen, destruktív filozófiát. Ez egyébként mindenkorra jellemző a Földön, hiszen Krisztus szenvedése vagy Buddha mérgezés általi halála, Zarathusztra száműzetése jól példázza mindezt. (Nietzsche is az őrültekházában végezte, pedig csak az igazat ordibálta az utcákon. Ő úgy érezte, hogy az emberi fajt ellenőrző hatalom nem azonos a valódi ATYAI SZELLEMMEL.)
A jelenkor igen sok ufós eltérítésélménye sem más, mint a hibridek és az emberi irányítok csapatmunkája. Magukat magasabb spirituális nívóra emelő lények megjelennek emberek lakásában – vagy erdőkben kirándulás közben. Az igazság azonban az, hogy ezek a lények sötét szándékkal gyakran implantátumokat ültetnek emberekbe, anyaméhben átalakítanak embriókat, esetleg manipulálják az idegrendszert, és megváltoztatnak karmikus programokat! Démoni praktikájukhoz az emberi tudást jóval meghaladó technológiát alkalmaznak. Mindez egy nagy csalásszínház, amely az embert megtéveszti, és még szigorúbb börtönt épít köré.
A magasabb fényküldöttek vagy fejlett emberek így tulajdonképpen csak mártírokká válnak, és szenvednek, bűnbakká alacsonyodva sodródnak. Borzalmas sötétség, egyre erősebb és úgy látszik megállíthatatlan süllyedés az emberiség sorsa. A fenn említett küldöttek tudása és bölcsessége ugyan hozzáférhető, de az irányítók aknamunkája miatt nem szimpatikus az emberek számára.

4 komment

Karma és ellenőrzés

2020. június 26. 19:14 - Szemrád Nándor

Az emberi valóság a jelenkorban olyan mély erkölcsi nívóra süllyedt, hogy már analógiát sem lehet találni, mely kifejezné, milyen is a helyzet. Gazdasági bűnözés, romló közbiztonság, kényszerbevándorlás, szervkereskedelem, maffiák – és még sorolhatnám, mi minden tarkítja és keseríti életünket. A fő probléma az, hogy rengeteg embert manipulálnak, illetve raknak testükbe és agyukba implantátumokat idegen világok szülöttei, melyek negatív cselekedetek megtételére kényszerítik a személyeket. Magának az embert jellemző alá- és fölérendelt viszonynak a megtartása (mely szerintem az internet és a tévé világában idejétmúlt), a társadalmi szakadékok elmélyítése, szexuális deviancia terjesztése mind-mind része aknamunkájuknak.
Az idegenek persze rendelkeznek olyan elmekontroll-technikával, mely mindezen dolgok létrehozását lehetővé teszi. A mostani korszak emberének leghatalmasabb tévedése, hogy kezd elfeledkezni a valódi spiritualitásról. Ezt a teljes szellemi lehülyítést szintén segítik. Együttes erővel nyomják el a megrontott vallás, a tudomány, a média és az idegen elmeprogramozás közös halmazával az embert. A cél, hogy ne vegye észre, mi is történik. Spirituális tévtanok sokasága van jelen a modern korban, mint például a reiki, a falun kung (falun gong), melyek másvilági hatalmak alá rendelik követőiket, és nem kínálnak valódi megváltást. Élősködők kapnak energiát a „hívők” sokaságának tudatából, és ezzel ellenőrzés alá is vonják őket.
Márpedig a valóság az, hogy elképesztő tudás van az irányítók és az őket szolgáló hatalmak kezében. Ezzel bizony vissza is élnek, és használják a politika, a gazdaság és az időjárás teljes átalakítására. Még nem lehet tudni, mi a végcél, de bizonyos, hogy nagyon sötét jövő vár ránk, fehér harcosokra, ha nem tudjuk megakadályozni a sötét hatalmak térnyerését. Az emberi faj olyan börtönbe kerül, amelynek lényege, hogy egy globális elit leuralja és energiáin élősködve gigászi hatalmat épít ki, melynek végeredménye, hogy a Homo sapiens egy hibrid fajjá alakul.
A karma sem nyújt már hathatós védelmet, hiszen egyik előző írásomban említettem, hogy a kozmikus karma valóságának a földi csak hitvány utánzata. A földi karmakerék javarészt másvilági istenek és önjelölt hatalmak uralma alatt áll. Arról már sokat írtam, hogy a halál után mi történik a lélektestekkel, s ki milyen illúziószférába kerül, rezgésfázisának, tudati és morális beállítottságának megfelelően. Azt azonban kevesen tudják, hogy vannak a Holdon és a föld alatt olyan ellenőrző bázisok, amelyek feladata az emberiség teljes és totális kontrollálása. Ezek össze vannak kötve valamilyen módon bizonyos földi területekkel és földrajzi tájegységekkel (minden egyes régiónak megfelel egy ellenőrző bázis, akár a föld alatt, akár a Holdon). Az adott bázis monitorozza azt a területet, amely az ő felügyelete alá tartozik. Ha a régió asztrál- vagy fizikai terében valamilyen csoport vagy tanító megszabadul, és emelné a rezgésszintet a területen, megteszik az ellenintézkedéseket! Elég a tanító hallgatóságába vagy előadására egy sötét hitetlent becsempészni… Néhány megjegyzés a tanító külsejére, ruházatára, és vége mindennek! Ha pedig a spirituális előadó fiatalabb korában szabados szerelmi életet élt (ami szerintem nem bűn, hacsak nem történik erőszak), vagy néha kerülte a munkát, máris hiteltelennek lehet őt tekinteni.
Sokkal aljasabb dolgokat is csinálnak azonban az irányító erők. Előfordul, hogy a felszabadulás felé tartó terület asztrálterét manipulálják. Ezt azért teszik, hogy az ott élő lakosság valamilyen földtani, társadalmi, politikai vagy erkölcsi válságba kerülve képtelen legyen magasabb szellemi nívóra kerülni. Ezt sajnos a jelenkorban egyre többször alkalmazzák – ez áll az időjárás gyakori változásai mögött –, mint az előző évezredek során, hiszen az emberi tudat most gyorsabban fejlődne, mint az elmúlt évezredek alatt. Így válhat realitássá a korra jellemző állandó morális romlás. Meg kell tehát értenünk, hogy az, amit társadalmi, hétköznapi vagy kulturális életnek nevezünk, nem más, mint szánalmas utánzata egy sokak által vágyott, harmonikus és transzcendens létezésnek. Az ember annyira megszokta ezt az igazságtalan és agyonra manipulált borzalmat, hogy képtelen lenne másképpen létezni. Azért nem tud egy tiszta atyai hatalom segíteni a legtöbb emberen, mert ha egy itteni, földi szülött eljutna olyan bolygó vagy dimenzió létezési szférájába, ahol minden tiszta, szinte megsemmisülne a fényben… Azt a tisztelet, egyenlőség, szeretet, hit, tudás, amely ilyen világokban jelen van, nem analogizálható az emberi létezési terület különböző jellemzőivel. Földünkön annyira megszoktuk az állandó gyűlölködést, állandó hányattatást, végletes helyzeteket, háborúkat, betegségeket, hogy nehéz lenne felnőni egy olyan világhoz, amely ezeket nélkülözi. Földünk sajnos sötét bolygói világok letűnt teremtési korszakainak analógiája, más világokban be nem vált vagy eredményt nem hozó geológiai korszakok, kultúr- és történelmi periódusok emléknyomait őrzi múltunk. Ezek azonban az univerzum sötétebb helyei voltak.
Lehet engem szidni vagy kritizálni, de ez nem megoldás. Nyilván nem mindenkinek tetszik, amiket írok. Valódi áttörést az összefogás hozna, ha lemondva minden földi, társadalmi hovatartozásról, pénzügyi különbözőségről, vállalnánk egymás segítését és tiszteletét. Azért volna szükséges egymással fölvenni a kapcsolatot, hogy a sötét programokat legyőzve kidolgozzunk egy stratégiát a valódi fény és szeretet felé vezető út elérésére.
Ne felejtsük el, hogy a karmikus rezonancia törvény gyakran megfordul. Sok nagy mester vagy guru tanítja, hogy addig van problémád, amíg le nem tisztultál. Én azt mondom, ez nem minden esetben igaz. Vannak lelkek, kik elé azért lök a sors problémát, mert már látnák a kiutat a sötét örvényből és a földi karma útvesztőjéből. Azért van problémájuk, mert volnának hathatós receptjeik a tiszta szeretet elérésére. Az ellenerők persze azonnal akadályokat gördítenek eléjük, és nevetségessé akarják őket tenni. Óvatosan kell tehát eljárnunk, mikor kritizálunk valakit, vagy tanításait meg akarjuk ítélni. Legjobb megoldás, ha a szívvel érzékelünk, hiszen a lélek legmélyét már semmilyen hatalom nem tudja befolyásolni. Mert az alapvetően tiszta.

Szólj hozzá!

Alternatív valóságok és manipuláció

2020. június 21. 17:22 - Szemrád Nándor

Nemcsak egyéni gondolatokat és szubjektív képzeletet, hanem különböző valóságokat is képesek irányítani az embert felügyelő erők. A reptilek és reticulumbeliek hatalmas tudással rendelkeznek a különböző csatornákon folyó történések összekuszáláshoz.

Vizsgáljuk meg magát az embert. Egy adott lélek több síkon és több valóságban éli és játssza szerepeit. Itt nem az asztrális mentálvilág valóságára gondolok, hanem alternatív létezésre, amely több síkon játszódó cselekvés összességet biztosít egy adott lélek számára. Van, mondjuk, egy feladatom csütörtökön. Találkoznom kell a lakásomhoz közeli cukrászdában egy emberrel, aki üzletet kínál fel nekem. Reggel el is indulok, és van rajtam egy fekete nadrág, egy fehér póló, mivel nyár van. Egy másik párhuzamos valóságban szintén elindulok a találkozóra – de ott egy kék póló van rajtam, és velem jön a barátnőm is. Van egy harmadik párhuzamos sík, ahol szintén kék póló és fekete nadrág szerepel, de a cukrászdában engem váró üzletember ruhája teljesen más. Nem öltönyben van, mint az előbb említett valóságokban, hanem farmerban és zakóban. Itt elkísérte titkára is.

Az ember több valóságban cselekszik és él. Ezt azonban több embernél magasabb hatalom kihasználja, mivel térben, időben és dimenzionáltságban jóval az embert meghaladó szint felett van. Az adott személy célja minden realitásban, hogy egy bizonyos inkarnációs ciklus letelte után elhagyja a föld rezgési terét, és más bolygón vagy dimenzióban testesüljön meg. A földön azonban az embert felügyelő erők kicsikét megnehezítik a dolgokat. Előfordul, hogy egy adott ember több síkon folyó sorsát megkeverik, és „összenyitnak két realitást”. Így összekeverednek a valóságok, de mivel az emberi tudat ehhez még nem nőtt fel, drámai dolgok történhetnek. Ennek csak egyik része, hogy a kauzális cselekménysor megváltozik. A másik – sokkal nagyobb problémát okozó – folyamat már ártó realitásként épül be a lélekbe. Az illető, mondjuk, hosszú külföldi útra megy egzotikus országba, ahol nincs se rokona, se barátja. Ott kitör valamiféle járvány, és az országot lezárják. Az illető ott ragad a messzeségben.

Egyszer csak egyik realitásában mégis megjelenik abban a városban, ahonnan elindult. Sokan örülnek, hiszen hallottak a járványról, és, jaj, de jó, hogy barátjuk, ismerősük visszatért a fertőzött országból. Néhány barátnak kicsit gyanús furcsa viselkedése, mert szokatlan módon reagál néhány olyan gesztusra, melyet annak előtte másképpen kezelt. Ez azonban lassan változik, hiszen az idő múlásával emberünk egyre kevésbé veszi észre a különbséget a két valóság között, és „beletanul” az új szerepkörbe…! Emberünk persze valójában ott van hosszú évekig vagy talán élete végéig az egzotikus országban – szerepét és karmáját azonban átveszi az a hasonmása, akit erőszakkal átemeltek és helyére tettek egy másik realitásból! Értsük meg tehát: mindez egyfajta csere, mely azért történik, hogy az emberek élete és gondolatai összekeveredjenek. Így sokkal nehezebben képes sorsának beteljesítésére egy adott lélek.

Mondanom sem kell, hogy a párhuzamos realitásból átemelt emberek közül százból esetleg öt veszi észre, hogy mi történt. (Én találkoztam ilyennel, ezért merek írni erről.) Jobb, ha nem beszél, hiszen őrültnek tarthatják. A kezdeteknél így is van baj, hiszen az érzékenyebb barátok távol maradnak tőle. A többség azonban elfogadja, hiszen itt van újra, és kétségtelen, hogy ő az!

A messzeségben ragadt szerencsétlenről annyit érdemes tudni, hogy igen végzetes dolgok történhetnek vele. Előfordulhat, hogy egy mobil és internet nélküli közegben (tanya, bennszülött falu, sivatag) ragad, majd gyanús körülmények között meghal. De nem foglalkoznak vele, hiszen senki sem ismeri, és papírjai is valahogy eltűnnek. Vannak szélsőségesebb esetek, mikor az illető hajléktalan lesz egy távoli országban, vagy kómába kerül, és személyazonossága sem állapítható meg.

Van egy másik manipulációs technika az ember tudatának zavarására is. Az asztrálvilágba lép be egy mágus vagy egy reptil, mikor az illető álmodik. Az asztráltest kap bizonyos programokat, melyeket a testbe való visszatérés (ami az ébredés) után gondolatokká vagy képekké alakulnak át. A gondolatokat persze tettek követik, és lassan az illető nekiindul egy olyan feladat összességnek, amely inkább hátráltatja karmikus útját. A legtöbb ember azonban nem veszi észre, mert azt hiszi, saját gondolatai által van irányítva. Így sajnos a cselekvésösszesség kicsit megváltozik, és sokan olyan feladatokat és kihívásokat keresnek maguknak, melyeket előző életeikben régen túlhaladtak.

A galaxis és csillagvilág képe az embert irányítók tudati szűrőjén át jelenik meg. Tiszta képet csak az kaphat a kozmoszról, aki ezek fölé tud emelkedni. A téridő egymásra következő eseményei magasabb tudatok által vannak elénk varázsolva. Ennek a tudatnak a változásai azonban bizonyos elmozdulásokat hoznak létre a téridőfonálon. Így lehet bizonyos történelmi tényeket befolyásolni és megváltoztatni. Így lehetséges az is, hogy egyes közösségek és csoportok másképpen tudják és tanítják az adott történelmi eseményt, mint ahogy azt a benne szereplők régen átélték. Az embert irányító erők és az őket szolgáló politikusok nem sokra tartják az átlagos lelkeket. Aki tisztán akar látni, annak nagyon magasra kell jutnia szellemileg és önmaga ismeretében is.

A legborzalmasabb azonban a lelkek fragmentálódása és szétszakítása, amit én már sokszor említettem írásaimban. Mint tudjuk, egy adott ember az ő karmikus pályáján szinte soha nem egy teljes lélek. Gyakran töredékként jelenik meg egy adott inkarnációban. Erre persze bizonyos erők kényszerítik a nagy lélekentitást irányító szellemet. Egy-egy lélektöredék hosszú időre eltévelyedhet, mert néhányszor szörnyű halált hal, vagy a fenn említett módokon manipulálják sorsát. Így az esetleges halál után nem képes az entitást megtalálni, és nem tud majd egységben leszületni a többiekkel. A töredékek pedig csak bolyonganak a karma rögös útvesztőin, célt és valódi irányt nem találnak. Ez elég keservessé és kilátástalanná teszi az életet, de hangsúlyozom, mindebben szerepe van a fenn említett manipulációknak vagy egy drámai sorsnak, melyet egy szörnyű halál zárhat!

 

A valódi tudás ott kezdődik, ha rálátunk az idő illuzórikus voltára. Csak a földi idősíkban van értelme a pillanatvalóságok egymásra következésének. Ha egy fejlett szellemiség végre felismeri, hogy a pillanatnyi mostban máshol is él és létezik – akár egyszerre sok helyen –, minden más lehetne, és a valóságról alkotott képe is megváltozna. Az lenne a feladat, hogy múltját és jövőjét összehangolja, és a karmacsírákat, amelyek a múltból és jövőből visszaütnek, próbálja egységbe redukálni. Nehéz feladat lenne ugyan, de sok lélek számára ennek felismerése már a szabadulás reményével kecsegtetne. Mindez persze nem egy pillanatnyi megvilágosodás alatt történő folyamat kellene hogy legyen. Sokan eljutnak ide ugyanis néhány órára. Egy tudatállapottá kell válnia a többsíkú létezés ismeretének ahhoz, hogy az illető felismerje a különböző síkokon élő lélektesteit! Csak így lenne képes egy inkarnációban teljes entitásként megjelenni, mint egy Krisztus vagy Buddha vagy egyéb névtelen megvilágosodottak. Ezután jöhet a lélek szabadulása ebből a földi realitásból.

Szólj hozzá!

A tudományon túli tudomány

2020. május 07. 21:43 - Szemrád Nándor

…avagy kinek szól, hogy működik az asztrológia – és mit mond a világjárványról?

Az itt következő beszélgetés márciusban készült egy hazai sajtótermék részére. Aztán a sors kifürkészhetetlen akaratából valahogy elsüllyedt a legendásan mély szerkesztőségi fiókok egyikében… Gondoltam, várok pár hetet, hátha valamiképp mégis felbukkan az iratköteg felszínére (nem irigylem azt a fiókot), ha már egyszer elkészült, dolgoztam vele én is, az újságíró is… Ez sajnos azóta sem történt meg, én pedig akkor most közzéteszem itt, a saját blogomon. Még aktuálisak a benne foglaltak. Nem vagyok igazán híve a „pozitív gondolkodásnak”, és nem vagyok olyan, aki állandóan mindenben keresi a jót, de így ez az írás most hosszabb lehet, mert az újság keretei nem engedtek volna meg ekkora terjedelmet.

Az égitestek jelzik minden ember és minden ország sorstendenciáit, csak érteni kell a megfejtésükhöz, állítja az asztrológia. Sőt, az egyes országok horoszkópján keresztül akár a világ folyására is lehet következtetni. A koronavírus-járvány és várható alakulása vajon meg van írva a csillagokban? Szemrád Nándort kérdeztük, aki évtizedek óta, hivatásszerűen foglalkozik az asztrológiával.

– Ki hisz ma a csillagfejtésben? Csupa hiszékeny ember?
– A hiedelmek nem épülnek szigorú, egzakt csillagászati alapokra, nem írják le ívperc pontossággal a fölöttünk elvonuló égitestek pozícióját, és nem alkotnak belőlük precíz, több lábon álló következtetéseket.
– De azt csak nem tagadja, hogy másképp gondolkozik az asztrológia, mint a természettudomány.
– Persze hogy másképp. A mi ismeretelméletünk spirituális. A tudomány analitikus gondolkodásához hozzátesszük az analogikusat és az intuíciót. Az igaz, hogy a jelenkor embere számára a valóságot nagyjából le lehet írni fizikai, matematikai és biológiai törvényekkel. Mi azonban abból indulunk ki, és minden komoly spirituális megközelítés abból indul ki, hogy a régmúlt embere ennél többet észlelt a világból. Ma az átlag nem érzékeli az úgynevezett asztrális dimenziót, amely meggyőződésem szerint ezt a négydimenziós fizikai valóságot kiegészíti. Sőt, ez utóbbi nem is igazán értelmezhető nélküle.
– Tehát önök is úgy kezdik, hogy leírják az égitestek mozgását, utána viszont elköszönnek a tudományos módszertől?
– Az asztrológia ennek a bizonyos láthatatlannak a láthatóval való összefüggéseit keresi. Mi nem teszünk mást, csak a mai tudományos megközelítés tiszteletben tartásával áthozzuk a régen ismert asztrális törvényeket az objektív valóságba. A csillagvilág hatásai a születendő lélek „burkolatán” képeznek lenyomatot.
– Ha jól értem, a születési horoszkópra utal.
– Igen, és ez minden embernél egyedi, ellentétben azzal a lebutított általánossággal, amit a magazinok heti, havi horoszkóp címen közölnek. Tudni kell hozzá az adott személy születési helyét, illetve az idejét lehetőleg percnyi pontossággal. Így meghatározható, melyik jegyben járt a születés pillanatában a Nap, illetve melyik jegy – az állatövi jegy nem azonos a csillagképpel, amelyikről a nevét kapta! – kelt fel éppen a horizonton a születési helyről nézve; utóbbi lesz az aszcendens, a személyiség jelölője. Ezek képezik az alapját az úgynevezett házbeosztásnak, az adott bolygóállások pedig táblázatokból kikereshetők. Ma már ezekre villámgyors programok vannak, pár évtizede még papíron, vonalzóval, szögmérővel jelölgetett az asztrológus.
– Hogy lesz ebből a személy általános jellemzése sorstendenciákkal, várható anyagi helyzetével, egészségével, hivatásával, társkapcsolataival stb.?
– A horoszkóp házai megfelelnek az egyes életterületeknek, mint pénz, munka, otthon, világnézet stb. Így az illetőnek a különböző sorsterületeken kiküzdhető eredményeit tudjuk föltárni, illetve a rá váró jövő tendenciáit. Magasabb szellemi szintű ember ugyanazt magasabb szinten fogja megélni, mint egy „fizikaibb”, földközelibb. A fényszög pedig a bolygók egymástól való távolsága. Az egyes házakban a születéskor tartózkodó planéták viszonyaiból azt lehet megtudni, hogyan hat az egyik életterület a másikra. Például a kettes ház összefüggése a kilencessel jelenti, hogy az adott személynek külföldről van pénze, ha a hatossal, akkor munkából, ha az ötössel, akkor vállalkozásból. Az elemzésnek az alapjai megtanulhatók, de valamennyi intuícióra is szükség van.
– Térjünk rá a nagyvilágra. Sajnos van némi aktualitása a világhelyzet boncolgatásának.
– Aki olyat ígér, hogy ő majd fölállítja a Föld születési képletét, az dilettáns vagy szemfényvesztő, hiszen nem tudható a Föld születésének a napja, az a prehisztorikus múlt homályába vész. De beszélünk azért mundánasztrológiáról, megragadhatók a nagyvilág történései. Az állatövi jegyek ugyanis ott vannak időtlen idők óta. A gyakorlatban egyes országokra szoktunk horoszkópot készíteni.
– Mi a legnagyobb földrajzi egység, amire képlet fölállítható?
– Egy adott ország, egy államalakulat. Az állam megalapítására, az új államforma kikiáltására, illetve az uralkodó megkoronázására készíthetünk képletet. Az így kiszámított horoszkóp mutathatja az adott államalakulat lehetőségeit, sorsának alakulását, anyagi helyzetét, a népesség és a vezetők viszonyát.
– És hogy jutunk el az országtól a nagyvilágig?
– Ilyenkor is csak az egyes országok „születési horoszkópjából” lehet kiindulni. Mindenféle horoszkópban tizenkét ház van, ami analóg a tizenkét jeggyel. Így a Kos megfelel az első háznak, a Bika a másodiknak és így tovább. Mundánképletben a jegyeknek nagyobb a jelentőségük, mint a házaknak.
– Viszont ha én mondjuk Budapestről, Vuhanból vagy Bergamóból nézem az eget, mást és mást fogok látni. Hogy tudok akkor így mégis következtetni a nagy egészre?
– Minden egyes városnak és országnak más a házhelyzete. A bolygók nagyjából ugyanúgy állnak egy adott percben, de a horoszkópházak egymáshoz való viszonya és az aszcendens teljesen eltérő. Az Északi-sarkon például lehetséges olyan ház is, ami 7 fokot foglal magában, míg egy másik 80-at! Összehasonlításul: Magyarországon nem létezhet 17 foknál kisebb ház, és nem nagyon van 65 foknál nagyobb sem. Így a bolygók egész másképp „helyezkednek el” Japánból nézve, mint pl. Ausztráliából. Az aszcendens, amit Tokióban állítok föl, a tokiói szülöttekre érvényes sorsot fogja mutatni, míg egy tasmaniai a tasmaniaiakét.
– Az tehát igaz, már ha jól értettem az előbb, hogy ha a Föld bármely pontjáról nézem az eget, ugyanazokat a bolygókat nagyjából ugyanazokban a jegyekben találom?
– Igen, legfeljebb plusz-mínusz néhány óra eltéréssel, mivel minden tájegységnek más és más helyi ideje van. Tehát az egyes sorstendenciák mindig az adott ország helyzetén keresztül fognak megnyilvánulni! Egy nap süt ránk, de mindenhonnan máshogy látszik. Ugyanaz az erő itt épít, ott rombol.
– Jelen helyzetben nyilvánvalóan a világjárvány érdekel mindenkit legjobban… Mi olvasható ki a csillagokból? Nézzük először a világtendenciákat.
– Február elején ment át a Merkúr a Halak jegyébe. A Merkúr az asztrológiában jelenthet betegséget, illetve másodlagosan a sajtó, a média szimbóluma is. A Halak jegy mint a 12. ház titkos csoportok, páholyok, illetve magukat az emberek elől elrejtők képviselője. Sajnos a Neptun is a Halak jegyében áll, még hosszú évekig. A Merkúr is ott rohangál néhány hétig a Halakban, és érinti a Neptunt, akár háromszor. Így egy rendkívül ködös konstelláció alakulhat ki; ez a két bolygó még jó fényszögben sem képes pozitív események megjelenítésére. Az egész járványmizéria eme fényszöggel hozható összefüggésbe. Február 19–20-án állt együtt a Merkúr és a Neptun, és nagyjából április elején lesz a következő ilyen együttállás. Sajnos.
– Ez rossz? És mit jelent ez a köd? Hogy nem tudható pontosan, mi történik?
– A Halak és a Neptun, amely annak uralkodó bolygója, a nagyon zárt vagy titkos csoportok által birtokolt tudás jelölője. A két bolygó minden fázisban csak gyengíti egymást. Ha ilyen konstelláció van az égen, akkor minden világméretű esemény mögött meghúzódhat ködös vagy ártó szándék!
– Mondjon pár kulcsszót. Mi a Halak jegy analógiája?
– Ezúttal sajnos elég a negatív aspektusait kiemelnem: titkos szekták, szabadkőműves-páholyok; katonai létesítmények parancsnoksága; laboratóriumok; kémelhárítás; átverés; (kémia, vegyipar, filmipar); és minden, ami illékony és megfoghatatlan. Az egészet belengi a megtévesztés szelleme. Megemlítendő másfelől, hogy az asztrológia két „legrosszabb” bolygója, a Szaturnusz és a Plútó együtt áll a Bakban már ennek az évnek a legelején. A Plútó titkokat és sok esetben komoly összeesküvéseket, titkos hatalmi koncepciókat jelent. A Bak jegy és a Szaturnusz viszont a kormányt, az elitet, illetve a mindenkori állam legmagasabb irányítóit. Március 31-én, illetve április elsején megy át a Mars a Vízöntőbe. A Mars erőszakos bolygó, a Vízöntő a szabadságot és a jótéteményeket jelzi. Lehet, hogy ekkor akarnak majd bizonyos szervezetek pozitív és a járvány hatásait semlegesítő dolgokat csinálni a világon? Úgy érzem, lesznek országok, ahol rádöbbennek arra, hogy mi a megoldás, és keményen, határozottan elindul egy gyógyulási folyamat, de lesznek olyanok is, ahol a Mars mint erőszakos rendfenntartó erő lép föl, és durva dolgok szabadulhatnak el.
– Mi lehet a megoldás? Vakcina, gyógyszer?
– Erre csak akkor tudnék válaszolni esetleg, ha több tucat ország horoszkópját megvizsgálnám. A Mars uralmi helyzete miatt annyi látszik, hogy gyors, drasztikus és hatásos megoldások jönnek, és egyes országok így felszabadulnak. Április legelején a Jupiter és a Plútó áll együtt, ami szintén jelentheti, hogy egyes országok vezetőinek már vannak titkos tervei, rejtélyes megoldási módozatai a vírust illetően, de ez még kevés. Áprilisban azonban a Szaturnusz is a Vízöntőben jár. Így a kormányok komoly jótevőként fognak fellépni. De ez is kétértelmű konstelláció, mert a Szaturnusz az egyik legrosszabb bolygó. Lesznek vezetők, akik valóban pozitív megoldásokat hoznak, de lesznek, akik egész népüket bezárják majd, mert ők így látják jónak. Lehet, hogy az északi országok és az oroszok képesek majd uralni a helyzetet, esetleg idevehetjük a lengyeleket is. Július elején aztán már minden kicsit oldódik, mert a Mars belép a Kos jegyébe: kreativitást, tetterőt, helyreállítást látok bizonyos területeken, főleg a Kos-országokban (Németország, Nagy-Britannia). A Mars itt tartózkodik egészen az év végéig, így a második fél év már egy kicsit jobb lehet, mint az első. Év végére nagyjából helyreállhatnak a dolgok.
– Nézzük Magyarországot.
– A Mars a mi esetünkben a vezetőket is jelenti. Ez alapján idén tavasszal Magyarország vezetése igen keményen és erősen lép fel, legalábbis a külvilág szemében. Ha továbbmegyünk, láthatjuk, hogy júniusban a Merkúr az ország hetes házában lesz. Ez nagyjából augusztusig marad így. A Merkúr sajtót, médiaközléseket jelent, míg a hetes ház jelöli a nyilvánosságot és az ország ellenségeit is. Valószínűleg az EU területéről jöhetnek sajtóbeli kritikák egész nyáron, mivel a már említett Szaturnusz már márciusban a Vízöntő 1. fokára lép, támadva hazánk Napját. Ám a Vízöntő jegy jótékony hatása Magyarországra is érvényes lehet. Reméljük, hogy az év második felében a hazai sajtó képes lesz Magyarországot megvédeni. Van azonban egy másik nagyon fontos üzenete is ennek a szaturnuszi átmenetnek. A Szaturnusz június végéig itt tartózkodik, a Vízöntő 1. fokán. Itt nem csak arról lehet szó, hogy országunk politikai ténykedését éri bírálat, hanem a bevándorlás által gerjesztett feszültségek is lecsapódhatnak, hiszen a későbbi, nyári merkúri konstelláció erősen érezteti, hogy határainkon mozgolódás támad.
– Tágabb kitekintésben mi várható?
– A Bakban lévő Szaturnusz–Jupiter–Plútó-együttállás a világ vezetőinek felelősségét, illetve esetleges tévedéseit illeti. A Szaturnusz júniustól újra visszatér a Bakba, de jövőre már végig a Vízöntőben lesz. A problémákat addig kell megoldani.

Szögi Rajmund

 

Szólj hozzá!

A különbözőség és a földi vakság

2019. november 26. 18:43 - dangbird

Lehet-e élni olyan vízszintes energiafolyással, amely az én energiatestem körül létezik? Ez átvibrál éteri és finom fizikai testemen, és tulajdonképpen a létezést biztosítja több síkon is. Minden embernek van ilyen, de egészen eltérően alakul, mint nekem. Számomra még ez sem úgy van, mint ahogyan szerettem volna, hiszen a látók egészen másnak érzékelnek, mint a többi ember. Sokan mai napig nem tudnak elfogadni másságomért – hát még a másik világot ismerők sem képesek velem mit kezdeni! Ez aztán különös.

Feltűnhet a blogomat olvasónak, hogy most magamról írok, de ha figyelmesen olvassák, lesz benne szellemi mondanivaló bőven. A jelenkori auraérzékelők és látók már azt a valódi és hamisítatlan belső világot sem mindig érzékelik, ami igazán vagyok. Így kellett rájönnöm, hogy valami nem stimmel a földi spiritualitás, nomeg a látás körül. Még a reptileket sem látják igazán, csak egyesek. De ezek közül sokan genetikai vagy lelki szinten közéjük tartoznak. A legtöbben nem igazán képesek arra sem, hogy az asztrálvilág különböző szörnyedvényei meg a haláli utáni létezés dimenziói mögött álló irányítás mibenlétét érzékeljék. Engem sem tudnak beazonosítani, és mivel az a tudás, amit képviselek, nem igazán konvertálható fizikai síkra, gyakran csak tévképzetek és hamis információk kereszttüzében forgok a külvilág előtt. Így valóban nem lehet hiteles képet kapni egy emberről. Nem az én hibám persze, hogy a magukat látóknak nevezők ezen a bolygón bizonyos dolgokat képtelenek felismerni. Tudásuk és a különböző síkok közötti eltérések felismerésére irányuló képességük gátolt és nem mindig hiteles. Nyilván a Földet uraló erők nagyon komoly energiákat fektetnek abba, hogy az emberi fajt spirituális felemelkedés terén hátráltassák. Így aztán a látók, beavatottak, mágusok egy jó része nem igazán képes az asztrálvilág egymástól elkülönülő dimenzióinak megismerésére. Éppen ezen okok miatt nehéz felismerni, hogy eme dimenzió tele van a reptilek, a szürke reticulumbeliek, orioniak és egyéb idegen fajok szellemiségeivel. Így persze nem helyes az innen nyert információ, és az ember állandó zavart állapotban van, ha kutatóktól információkat akar nyerni. A földi asztrálszféra lakói rendre félrevezetik az embert a jóslatokat, illetve a bolygóra vonatkozó egyéb tudást illetően! Így persze nem lehet igazán megállapítani, mi is az oka annak, hogy nekem eltérő irányú energiafolyamok ívelnek át finom anyagi testemen. Nyilván a földi emberi ismeret megretten a szokatlanságtól, és a valódi tudáshoz való hozzáférést nagyon gátolja.

Az idegenek, a szürkék, nameg a szabadkőművesek nagyon gyakran jelennek meg tanítóként fizikai síkon. A szabadkőművesek számára mindez könnyű, mert ők emberek, míg az idegenek hibrid (ember és idegen) genetikai kóddal ellátott lények formájában csinálják mindezt. (Egyre ritkább az idegen lelkek embertestbe való inkarnációja a gének gyors változásai miatt). Az emberi faj látnokai persze nem mindig veszik észre eme lényeket, ahogyan fentebb említettem, aki látja, az lehet, hogy valamilyen szinten hozzájuk tartozik...

Vannak persze olyan kevesek, mint én, de gyanítom, hogy hozzám hasonló módon folytatnak ellenük lejárató kampányt az emberek körében mind az Internet, mind pedig a hétköznapi, baráti és egyéb kapcsolatok szintjén. Szerintem az ilyen személyek indulatait manipulálják, és ez nagyban hozzájárul a fenn említett különös lelkek kirekesztéséhez és társadalom általi el nem fogadásához. Persze kár ezen megbotránkozni, hiszen előbb említettem a jelenleg uralkodó szellemi nívót. A fenti tézisek továbbgondolása után nem nehéz levonni a tanulságokat; a jelenkor embere nem veszi észre sem az avatárokat, sem a segítő mesterek csoportját. Nem arról van szó, hogy a Vízöntő korszakban már nincsenek valódi egyéniségek, hanem a tisztelet hiányáról és a félrevezetésről. Talán éppen azok feketítenek be más dimenziókból jött küldötteket (és hamis látásukkal alá is támasztják butaságaikat), kik éppenhogy sötét idegen hibridek, vagy ezek tudati manipulációi hatnak agyukra.

Vannak olyan személyek, kiket a rendszer pontosan azért alkalmaz, hogy a mester vagy avatár azt higgye, hogy ő az, akivel találkoznia kell. Ezek az úgynevezett teszt-emberek általában sötét lelkek, kik megkapják jutalmukat mindezért. Mindig félrevezetik a hiteles kiválasztottat – ennek eredményeképpen az nevetségessé és reményvesztetté válhat. A teszt-emberek miatt nehéz ma valódi csoportokat szervezni, hiszen őket az Irányítók sikeresen alkalmazzák mind a téridő-változtatásaikhoz, mind manipulációikhoz! A teszt-emberek nem is mindig tudatosan okozzák a kárt, és a rendszer számára egész létezésük kardinális fontosságú. Gyakran felemésztik az útkeresők, mesterek és tanítók idejét és energiáit – akik közül nem egy elveszti valódi fonalát inkarnációjában.

Nos, persze az emberi elme se éppen dicséretre méltó, ha ezt ezen a bolygón meg lehet tenni. Elképzelhető, hogy a Homo Sapiens meg is szűnhet néhány évszázad múlva. De hogyan is várhat valódi isteni gondviselésre az, akinek ilyen hiányosak a képességei? Ha ez így megy tovább, az emberi faj eltűnik, vagy értéktelen erkölcsiségű, de spirituálisan fejlettebb, rafinált hibridtömeg veszi át a hatalmat fölötte. És gondoljuk csak el, ha egy ilyen ember-keverék hibrid faj teret és uralmat nyer az emberek fölött, hogyan is védekezhetünk majd ellene? Ha mindez mondjuk egy háború után történik, vagy egy emberiség egynegyedét kiirtó katasztrófa következtében, akkor a tudomány nem fogja érzékelni a változásokat. A degenerált evolúció-hívők azt fogják tanítani, hogy egy természetes kiválasztódás az egész a túlélni kívánó populáció evolúciós lépcsőfokainak újrateremtéséhez vezető úton. Azt fogják tehát hinni, hogy fejlődtünk, hiszen a magasabb mentális képességgel rendelkező hibridek gyorsan és biztosan tudnak teret nyerni és vezetni az embereket a csak őáltaluk ismert új etapok felé. A probléma csak az, hogy egyre kevesebb emberi lélek tud majd emberi testbe születni a DNS módosulásai miatt – így az orioni és vagy reticulumbeli többség egyszerűen elfoglalja a bolygót! Ezt ma már látni, vagy legalábbis sejteni kéne, hiszen fejlődésünk és fennmaradásunk záloga, ha látjuk a köztünk tevékenykedő és az élet egyre több területén settenkedő sötétséget.  Bizonyos persze, hogy az emberi faj nagy része, beleértve a spirituális tudásúakat vagy a magukat misztikusoknak nevezőket is, nem látja ezeket a tényeket! Így nem lehet csodálkozni, ha egyre kevésbé valóságos és bölcs hitrendszerek és világnézetek jelennek meg a bolygón, illetve a magukat okkult tudásúnak nevezők egyre több destruktív és önös érdekkel telített dolgot jelenítenek meg. A valódi tudás mintha szökne az ember elől, és az ismeretek hiánya miatt lassan a gyűlölet és meg nem értés veszi át a helyét minden olyan különös személyiség iránt, aki nem hajlandó beállni a hétköznapi emberek vagy akár az ún. hétköznapi, kommersz misztikusok sorába! Ez sajnos így van, kedves olvasó, és el lehet gondolkodni, hogy mi lesz a vége. Ez az írás éppen azért gondolatébresztő, mert én azt veszem észre, hogy egyre kevesebb józan és bölcs spirituális látnok van, míg egyre nagyobb a szélhámos és csaló, vagy öntudatlanul és a sötétséget szolgáló misztikusok száma. Ezek elképzelhetetlenül nagy károkat okoznak és hátráltatják a tudás kibontakozását, és nem helyes ismereteket jelenítenek meg szerte a világban.

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása